ಬರೇಕಲ್ ಬತೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿಗಾಗಿ ನಡೀತು ವಾಮಾಚಾರ, ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ ಧ್ವಂಸ

  ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಹೊಸನಗರ: ಮಲೆನಾಡು ಹಲವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ರೋಚಕ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಒಡಲಿನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಬರೇಕಲ್ ಬತ್ತೇರಿ ಕೂಡ ಒಂದು. ಆದರೆ, ಈ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ … Continue reading ಬರೇಕಲ್ ಬತೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿಗಾಗಿ ನಡೀತು ವಾಮಾಚಾರ, ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ ಧ್ವಂಸ