ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿದೆ ಟ್ರಕ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಏನೇನು ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯ? ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?

  ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಟ್ರಕ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ 25-30 ಎಕರೆ ಜಾಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿ.ದೇವರಾಜ … Continue reading ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿದೆ ಟ್ರಕ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಏನೇನು ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯ? ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?