17/01/2022ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ, ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲೂ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ರಾಶಿ ಬೆಲೆ

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ | KARNATAKA | ARECANUT RATE
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯು ಇಳಿಕೆಯಾದರೂ ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏರುಗತಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸೋಮವಾರ 50,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಗಡಿಯ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಬೇಧಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ
ಕುಮುಟ ಕೋಕ 19509 26899
ಕುಮುಟ ಚಿಪ್ಪು 24689 34089
ಕುಮುಟ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ 10569 17969
ಕುಮುಟ ಹಳೆ ಚಾಲಿ 47809 50179
ಕುಮುಟ ಹೊಸ ಚಾಲಿ 36289 41009
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅಪಿ 45229 45689
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕೆಂಪುಗೋಟು 31600 32000
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬೆಟ್ಟೆ 37219 37699
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ರಾಶಿ 44739 45169
ಚನ್ನಗಿರಿ ರಾಶಿ 43229 45500
ತುಮಕೂರು ಇತರೆ 44100 45800
ಪುತ್ತೂರು ಕೋಕ 11000 26000
ಪುತ್ತೂರು ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 27500 45000
ಮಂಗಳೂರು ಕೋಕ 27000 51000
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಅಪಿ 50799 55635
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಕೆಂಪುಗೋಟು 28968 36099
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಕೋಕ 22699 32199
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಚಾಲಿ 36899 48897
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ 37919 44400
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಬಿಳೆ ಗೋಟು 25699 33499
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ರಾಶಿ 44899 49849
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗೊರಬಲು 17022 33601
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬೆಟ್ಟೆ 47000 51599
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾಶಿ 44009 46500
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸರಕು 52009 73996
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಕೆಂಪುಗೋಟು 28989 34899
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಕೋಕ 24299 34618
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಚಾಲಿ 47899 48399
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ 36899 44109
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಬಿಳೆ ಗೋಟು 24699 33609
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ರಾಶಿ 42009 46699
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಹೊಸ ಚಾಲಿ 32699 39699
ಸಾಗರ ಕೆಂಪುಗೋಟು 26299 36999
ಸಾಗರ ಕೋಕ 10890 25299
ಸಾಗರ ಚಾಲಿ 30099 46099
ಸಾಗರ ಬಿಳೆ ಗೋಟು 15129 26099
ಸಾಗರ ರಾಶಿ 35899 46099
ಸಾಗರ ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು 6299 23879
ಹೊನ್ನಾಳಿ ರಾಶಿ 44900 44900
ಹೊಳ್ಳಕೆರೆ ರಾಶಿ 46099 47800

18/12/2021 ಅಡಿಕೆ ದರ, ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ