TODAY ARECANUT RATE | 05/05/2022 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ | KARNATAKA | ARECANUT PRICE

ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

READ | TODAY ARECANUT RATE | ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ, 04/05/2022 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಬೇಧಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅಪಿ 48229 48669
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕೆಂಪುಗೋಟು 31609 32010
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬೆಟ್ಟೆ 37719 38159
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ರಾಶಿ 47739 48189
ಚನ್ನಗಿರಿ ರಾಶಿ 46599 49399
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬೆಟ್ಟೆ 51319 53100
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸರಕು 56209 79909
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗೊರಬಲು 19136 37009
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾಶಿ 45000 49409
ಸಾಗರ ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು 7119 21592
ಸಾಗರ ಬಿಳೆ ಗೋಟು 18000 29389
ಸಾಗರ ಕೆಂಪುಗೋಟು 17399 38299
ಸಾಗರ ಕೋಕ 16299 34639
ಸಾಗರ ರಾಶಿ 32969 49399
ಸಾಗರ ಚಾಲಿ 33009 38899
ಮಂಗಳೂರು ಕೋಕ 29000 31000
ಪುತ್ತೂರು ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 27500 45000
ಬಂಟ್ವಾಳ ಕೋಕ 12500 25000
ಬಂಟ್ವಾಳ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 27500 45000
ಬಂಟ್ವಾಳ ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ 46000 54000
ಕಾರ್ಕಳ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 40000 45000
ಕಾರ್ಕಳ ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ 46000 54000
ಕುಮುಟ ಕೋಕ 25099 29309
ಕುಮುಟ ಚಿಪ್ಪು 22709 32869
ಕುಮುಟ ಹೊಸ ಚಾಲಿ 33789 39119
ಕುಮುಟ ಹಳೆ ಚಾಲಿ 48969 49119
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಬಿಳೆ ಗೋಟು 22199 32899
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಕೆಂಪುಗೋಟು 24699 32609
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಕೋಕ 23389 31988
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ 36699 47439
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ರಾಶಿ 45599 48599
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಹೊಸ ಚಾಲಿ 34669 40691
ಸಿರಸಿ ಬಿಳೆ ಗೋಟು 21009 32599
ಸಿರಸಿ ಬೆಟ್ಟೆ 37199 46105
ಸಿರಸಿ ರಾಶಿ 45805 50699
ಸಿರಸಿ ಚಾಲಿ 26899 40461
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಬಿಳೆ ಗೋಟು 28899 34061
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಕೆಂಪುಗೋಟು 31699 34699
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಕೋಕ 18899 30899
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ 38699 47899
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ರಾಶಿ 48699 54811
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಚಾಲಿ 38399 40799