‘ಅಂಗನವಾಡಿ’ ಶಬ್ದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ರೋಚಕ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ಪದದ ಹುಟ್ಟು, ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ | KARNATAKA | PADA KANAJA  1837 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಯು ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು. ಇದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದವನು ಮನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಪೆಸಟ್ ಲಾಟ್ಸಿ. ಆದರೆ,…

View More ‘ಅಂಗನವಾಡಿ’ ಶಬ್ದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ರೋಚಕ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ಪದದ ಹುಟ್ಟು, ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ