ಅಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರು ಹುಳುವಿನ ಬಾಧೆ ಇದೆಯೇ, ಹಾಗಾದರೆ ಅಡಿಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಓದಿ

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಬೇರು ಹುಳುಗಳು ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಕೀಟಗಳಾಗಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ಇವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನವುಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಡಿಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಅಡಿವಪ್ಪರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಿಕೆ…

View More ಅಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರು ಹುಳುವಿನ ಬಾಧೆ ಇದೆಯೇ, ಹಾಗಾದರೆ ಅಡಿಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಓದಿ