ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರಿಂದ ಸಿಗಂದೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೂತನ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ, ಶರನ್ನವ ರಾತ್ರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ | TALUK | SIGANDUR ಸಿಗಂದೂರು(ಸಾಗರ): ಸಿಗಂದೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ವಾಗಲಿದ್ದು, ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 7ರಿಂದ 15ರ ವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಗಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ…

View More ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರಿಂದ ಸಿಗಂದೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೂತನ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ, ಶರನ್ನವ ರಾತ್ರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ