`ಬಾದರಾಯಣ ಸಂಬಂಧ’ ಏನಿದರ ಅರ್ಥ, ಎಲ್ಲಿದರ ಬಳಕೆ ಸೂಕ್ತ?

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ | KARNATAKA | PADA KANAJA ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲವೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. `ನಮ್ಮದು ಎಲಚೀಮರದ ಬೆತ್ತ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ…

View More `ಬಾದರಾಯಣ ಸಂಬಂಧ’ ಏನಿದರ ಅರ್ಥ, ಎಲ್ಲಿದರ ಬಳಕೆ ಸೂಕ್ತ?