ಚೀನಾಗೆ ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಚ್ಚಿ, ಬಹುತೇಕ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆಪ್’ಗಳಿಗೆ ಗುನ್ನಾ

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತವು ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟೆçöÊಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಚೀನಾದ 43 ಆಪ್’ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 47 ಮತ್ತು ಸೆಪೆಂಬರ್’ನಲ್ಲಿ 118 ಸೇರಿ ಒದುವರೆಗೆ 208 ಚೀನಿ…

View More ಚೀನಾಗೆ ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಚ್ಚಿ, ಬಹುತೇಕ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆಪ್’ಗಳಿಗೆ ಗುನ್ನಾ