700 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 700 ಶ್ಲೋಕ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಲಿಕೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿ

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜನವರಿ 1ರಿಂದ 700 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮತ್ತು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಹಾಯಜ್ಞ…

View More 700 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 700 ಶ್ಲೋಕ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಲಿಕೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ, ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿ

ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಂಠಪಾಠ, ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರವೀಂದ್ರ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸನ್ನಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಂಠಪಾಠ, ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ…

View More ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಂಠಪಾಠ, ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ