ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಭೂಲೋಕದ ಸ್ವರ್ಗ ಭೀಮೇಶ್ವರ, ವೀಕೆಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿ ತಾಣ, ಬರುವುದು ಹೇಗೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

ಸುದ್ದಿ‌ಕಣಜ.ಕಾಂ | DISTRICT | TOURISM ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಶರಾವತಿ ಕಣಿವೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಕಾಡುಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಿನ ಸದ್ದನ್ನು ನೀವೇ ಕೇಳುವಷ್ಟು ಮೌನ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ…

View More ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಭೂಲೋಕದ ಸ್ವರ್ಗ ಭೀಮೇಶ್ವರ, ವೀಕೆಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿ ತಾಣ, ಬರುವುದು ಹೇಗೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ