ಮಲೆನಾಡಿನ ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವರವಾಗಲಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಚೇರಿ, ಏನಿದು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ?

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಚೇರಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ,…

View More ಮಲೆನಾಡಿನ ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವರವಾಗಲಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಕಚೇರಿ, ಏನಿದು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ?