ನುಡಿ ತೇರಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಿದ್ಧ, ನಾಳೆ ಮೊಳಗಲಿದೆ ಕನ್ನಡದ ದನಿ

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನುಡಿ ತೇರಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ. ಜನವರಿ 31ರಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕನ್ನಡದ ದನಿ ಮೊಳಗಲಿದೆ. 15ನೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಜನವರಿ 31ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 2ರ ವರೆಗೆ…

View More ನುಡಿ ತೇರಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಿದ್ಧ, ನಾಳೆ ಮೊಳಗಲಿದೆ ಕನ್ನಡದ ದನಿ