ಹತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಮೀಸಲು ಪ್ರಕಟ, ಯಾವ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವ ಕೆಟಗರಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಹತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಉಪ ಮೇಯರ್ ಮೀಸಲು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

View More ಹತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಮೀಸಲು ಪ್ರಕಟ, ಯಾವ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವ ಕೆಟಗರಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ