ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಿಂದಲೇ ಗಳಿಕೆ ನಗದೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಸಿ.ಎಸ್.ಷಡಕ್ಷರಿ ಮನವಿ

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯರ್ಪಿಸಿ ನಗದೀಕರಣ ಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ…

View More ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಿಂದಲೇ ಗಳಿಕೆ ನಗದೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಸಿ.ಎಸ್.ಷಡಕ್ಷರಿ ಮನವಿ