ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾದ ಅರಣ್ಯ, ಎಕರೆಗಟ್ಟಲೇ ಮರಗಳು ಸುಟ್ಟ ಭಸ್ಮ

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ | TALUK | FIRE ಸಾಗರ: ತಾಲೂಕಿನ ಕಟ್ಟಿನಕಾರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿದೆ. ನಕ್ಕಳು, ಎತ್ತಗಳಲೆ, ಕಸಗೋಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಆಹುತಿಯಾಗಿದೆ. READ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ…

View More ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾದ ಅರಣ್ಯ, ಎಕರೆಗಟ್ಟಲೇ ಮರಗಳು ಸುಟ್ಟ ಭಸ್ಮ