ಹಣ್ಣಿನ ನೊಣಗಳಿಂದ ಮಾವು ಫಸಲು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು ಈ ಬಲೆ

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈ (ಹಣ್ಣಿನ ನೊಣ)ದಿಂದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸರಳ ವಿಧಾನವೊಂದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಾವಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹಣ್ಣಿನ ನೊಣ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರಾಸರಿ…

View More ಹಣ್ಣಿನ ನೊಣಗಳಿಂದ ಮಾವು ಫಸಲು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು ಈ ಬಲೆ