ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ ಮಂತ್ರದ ಕೆಲ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ!

ಸುದ್ದಿಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ನಮ್ಮ ನೆಲೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಜನುಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ ಇಂದು. ವಿಶ್ವಮಾನವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಜಗದಲ್ಲಿ ಸಾರಿದ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ನಾಮಾಂಕಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಮೆಯೇ ಸರಿ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ…

View More ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ ಮಂತ್ರದ ಕೆಲ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ!