ಭದ್ರಾವತಿಯ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಬಳಿ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಜನ್ಮ ದಿನ, ನಿಧನ ದಿನದ ನೋಟು ಸಂಗ್ರಹ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ?

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ | DISTRICT | LATH MANGESHKAR ಭದ್ರಾವತಿ: ಹೇ ಮೇರೆ ವತನ್ ಕೇ ಲೋಗೊ…. ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ದೇಶ ಭಕ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆ ಹೊತ್ತಿಸಿದ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಲತಾ ದೀದಿಯ…

View More ಭದ್ರಾವತಿಯ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಬಳಿ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಜನ್ಮ ದಿನ, ನಿಧನ ದಿನದ ನೋಟು ಸಂಗ್ರಹ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ?