ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆದವರಿಗೆ IRCON 226 ಹುದ್ದೆ, 40,000ವರೆಗೆ ಸಂಬಳ

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ | KARNATAKA | JOB JUNCTION ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಕನ್ಸಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (IRCON-Indian Railway Construction Company Limited)ನಲ್ಲಿ 226 ಜಿಯಾಲಾಜಿಸ್ಟ್, ಸೈಟ್ ಸುಪರ್ ವೈಸರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು…

View More ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆದವರಿಗೆ IRCON 226 ಹುದ್ದೆ, 40,000ವರೆಗೆ ಸಂಬಳ