27 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಓಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ Internet Explorer!

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ | INTER NATIONAL | TECH NEWS ಆಗಿನ್ನೂ ಇಂಟರ್’ನೆಟ್ ಆರಂಭದ ಕಾಲ. ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ (smart phone) ಇರದಿದ್ದರೂ 2-ಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಬೇಸಿಕ್ ಸೆಟ್’ಗಳಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲಿಯೇ…

View More 27 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಓಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ Internet Explorer!