ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವಿಡಿಯೋ ನಂಬಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೆಬಿಸಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 30 ಸಾವಿರ ರೂ. ಮೋಸ

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ ಪತಿ (ಕೆಬಿಸಿ) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸೋಪಿನಕೊಪ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ 30,100 ರೂಪಾಯಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. https://www.suddikanaja.com/2020/12/12/fraud-in-the-name-of-jan-dhan-scheme-in-bengaluru/ ಕೆಬಿಸಿನಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು…

View More ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವಿಡಿಯೋ ನಂಬಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೆಬಿಸಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 30 ಸಾವಿರ ರೂ. ಮೋಸ