ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿದೆ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಘಟಕ, ಅಗರಬತ್ತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ?

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ | DISTRICT | KSDL ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸೋಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟಜೆರ್ಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್(karnataka soaps and detergents limited)ನಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಘಟಕ (Mineral water plant) ಸ್ಥಾಪನೆ…

View More ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿದೆ ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಘಟಕ, ಅಗರಬತ್ತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ?