Guest Column | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಾಚೀನತೆ

ನೆಲ, ಜಲ, ನಾಡು ನುಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನದ ಭಾವ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಸಂಗತಿಗಳು. ಅದರಲ್ಲೂ ನವೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಂತೂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಅಭಿಮಾನವೋ ಅಭಿಮಾನ! ಆದರೆ, ಈ ಅಭಿಮಾನ ಒಂದು…

View More Guest Column | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಾಚೀನತೆ