ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದ ಮಂಗನ ಸೆರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಎರಗಿ ಕಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದ ಮಂಗವೊಂದನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಗಂಡು ಮಂಗವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ…

View More ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದ ಮಂಗನ ಸೆರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್