ಪದ ಕಣಜ 11 | ನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪದಗಳಿಗೂ ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ | KARNATAKA | PADA KANAJA ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇರದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಶಬ್ದಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿವೆ. ಆದರೂ ಅವುಗಳ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಹನವೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹದ್ದರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ…

View More ಪದ ಕಣಜ 11 | ನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪದಗಳಿಗೂ ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ