ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಸಂತೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಬಣ್ಣದಗರಿಗೆ ಮಾರಾಟದ ವೇದಿಕೆ

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಸಂತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 12, 13ರಂದು ನಗರದ ಕುವೆಂಪು ರಂಗಮಂದಿರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ‘ಬಣ್ಣದಗರಿ ಚಿತ್ರಸಂತೆ’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ…

View More ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರಸಂತೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಬಣ್ಣದಗರಿಗೆ ಮಾರಾಟದ ವೇದಿಕೆ