ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಬೀಟೆ ಕಡಿತಲೆ, ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಲೆಶಂಕರದಲ್ಲಿ ಬೀಟೆ ಮರ ಕಡಿತಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಣೆಗೆರೆಕಟ್ಟೆಯ ಆರ್.ಎಫ್.ಒ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಮರವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಬೀಟೆ ಮರ ಕಡಿತಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಾಗಿ…

View More ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಬೀಟೆ ಕಡಿತಲೆ, ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ