ಮಾಲ್ ಲೀಸ್ ಪ್ರಕರಣ, ಪಾಲಿಕೆ‌ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲ, ತನಿಖೆಗೆ 2 ತಿಂಗಳ‌ ಡೆಡ್ ಲೈನ್

ಸುದ್ದಿ‌ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಭೆಯ ಅಜೆಂಡಾದಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಲ್ ಲೀಸ್ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪ್ರಕರಣದ‌ ತನಿಖೆಗೆ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.…

View More ಮಾಲ್ ಲೀಸ್ ಪ್ರಕರಣ, ಪಾಲಿಕೆ‌ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲ, ತನಿಖೆಗೆ 2 ತಿಂಗಳ‌ ಡೆಡ್ ಲೈನ್