ಮಾರಿಕಾಂಬ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಕೋಮಿನವರಿಗೆ ಸ್ಟಾಲ್ ನೀಡದಿರುವ ವಿವಾದ, ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ಇಲ್ಲಿದೆ ಟಾಪ್ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ | DISTRICT | MARIKAMBA JATRE ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ಕೋಟೆ ಮಾರಿಕಾಂಬ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಕೋಮಿನವರಿಗೆ ಸ್ಟಾಲ್ ಹಾಕಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ತೀರ್ಮಾನದ ಕುರಿತು ಮಾರಿಕಾಂಬ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ…

View More ಮಾರಿಕಾಂಬ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಕೋಮಿನವರಿಗೆ ಸ್ಟಾಲ್ ನೀಡದಿರುವ ವಿವಾದ, ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ಇಲ್ಲಿದೆ ಟಾಪ್ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್