ವಿಶ್ವ ಹಾವುಗಳ ದಿನ ಇಂದು | ಸರ್ಪ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಕಡಿತ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ | KARNATAKA | GUEST COLUMN  ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಹಾವುಗಳ ದಿನ (World Snake Day), ಹಾವುಗಳು ಪರಿಸರದ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಬಗೆಗೆ…

View More ವಿಶ್ವ ಹಾವುಗಳ ದಿನ ಇಂದು | ಸರ್ಪ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಕಡಿತ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ