GOOD NEWS | ಪದವಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರದಲ್ಲಿ ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ ಐಚ್ಚಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಕೆ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ?

ಸುದ್ದಿ‌ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೆಡೆಟ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ) ಅನ್ನು ಐಚ್ಚಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪದವಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರದಲ್ಲಿ ಎನ್.ಸಿ.ಸಿಯನ್ನು ಐಚಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ…

View More GOOD NEWS | ಪದವಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರದಲ್ಲಿ ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ ಐಚ್ಚಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಕೆ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ?