`ಎಂಪಿಎಂ ನೆಡುತೋಪು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಮಲೆನಾಡಿಗರ ತಾಕತ್ತು ತೋರಿಸುವೆವು’

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಬೆಂಗಳೂರು /ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಎಂಪಿಎಂ ನೆಡುತೋಪು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಕೈಬಿಡದಿದ್ದರೆ ಮಲೆನಾಡಿಗರ ತಾಕತ್ತು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮಣಿಯದಿದ್ದರೆ, ಖಾಸಗಿ ಪರ ಲಾಬಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯನ್ನೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಗೋದಾವರ್ಮನ್ ಪ್ರಕರಣದ…

View More `ಎಂಪಿಎಂ ನೆಡುತೋಪು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಮಲೆನಾಡಿಗರ ತಾಕತ್ತು ತೋರಿಸುವೆವು’