ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಓಎಂಆರ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ‌ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಪ್ರಚಾರ!

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕೋವಿಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರೆ, ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಓಎಂಆರ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯೊಂದರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. READ |…

View More ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಓಎಂಆರ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ‌ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಪ್ರಚಾರ!