ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ ಹುಣಸೋಡು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಗೋಳು, ಕಿವಿಯೇ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತು

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಹುಣಸೋಡು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಗೋಳು ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಂದು ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿ ಮತ್ತು ಶವಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ವಿನಹ ಬದುಕಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಯೇ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಲ್ಲು…

View More ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ ಹುಣಸೋಡು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಗೋಳು, ಕಿವಿಯೇ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತು