ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ನೋಂದಣಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಜಾರಿ, ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬೆಳೆಗಳಾವವು?

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸುರಕ್ಷಾ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಆಯ್ದ ಹೋಬಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗಿ, ಜೋಳ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ…

View More ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ನೋಂದಣಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಜಾರಿ, ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬೆಳೆಗಳಾವವು?