e-kyc | 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಕಟ್

HIGHLIGHTS ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರೊಳಗೆ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಸ್ಥಗಿತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ | DISTRICT | 19 SEP…

View More e-kyc | 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಕಟ್