ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 6 ಮನೆಗಳಿರುವವರಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ಶಾಕ್, ಏನಿದು ಪ್ರೋರೇಟಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಆರು ಮನೆಗಳಿರುವವರಿಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ನಳದ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ 86,045 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋರೇಟಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಆರು…

View More ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 6 ಮನೆಗಳಿರುವವರಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ಶಾಕ್, ಏನಿದು ಪ್ರೋರೇಟಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ