ಬಟ್ಟೆ ಗಲೀಜಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬೈಗುಳ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಪ್ಪದ ನಿತ್ಯ ಸಂಕಟ, ಇದು ಮಲೆನಾಡಿನ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರೆ ವ್ಯಥೆ

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ | TALUK | CITIZEN VOICE ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಒಂದೆಡೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಿಟಿ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರಸ್ತೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ಹಳ್ಳಿಗಳು. ಈ ಅಸಮಾನತೆಯ ನಡುವೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನ ಕಷ್ಟಪಡುತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು…

View More ಬಟ್ಟೆ ಗಲೀಜಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬೈಗುಳ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಪ್ಪದ ನಿತ್ಯ ಸಂಕಟ, ಇದು ಮಲೆನಾಡಿನ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರೆ ವ್ಯಥೆ