Taralabalu Swamiji | ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕದಡಿದರೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಹೇಗಿತ್ತು ‘ನಮ್ಮ ನಡೆ ಶಾಂತಿಯ ಕಡೆಗೆ’?

ಶಾಲೆಗಳ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‍ನಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಕಾವಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಕ್ಕಳೂ ಜಾಥಾದಿಂದ ದೂರ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಸಮಾಗಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾದ ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಜಾಥಾ ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ…

View More Taralabalu Swamiji | ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕದಡಿದರೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಹೇಗಿತ್ತು ‘ನಮ್ಮ ನಡೆ ಶಾಂತಿಯ ಕಡೆಗೆ’?