ಟಿಬಿ ಮುಕ್ತ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಪಣ, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತೆ ಹಣ, ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕ್ಷಯ ರೋಗ (ಟಿಬಿ) ಮುಕ್ತ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ 31ರ ವರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಂದೋಲನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ…

View More ಟಿಬಿ ಮುಕ್ತ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಪಣ, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತೆ ಹಣ, ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ