ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಬೇಡವಾದ ‘ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್’ ಏಕೆ ಬೇಕು, ‘ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ’ ಪೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಓದುಗರೇನು ಹೇಳಿದರು?

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ | KARNTAKA | HINIDI DIWAS ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ‘ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್’ ಆಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ದನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಧ್ವನಿ ಧ್ವನಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ‘ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ’ ವೀವರ್ಸ್ ಪೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು,…

View More ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಬೇಡವಾದ ‘ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್’ ಏಕೆ ಬೇಕು, ‘ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ’ ಪೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಓದುಗರೇನು ಹೇಳಿದರು?