ಅಳುತ್ತ ತಾಯಿಯಿಂದ ದೂರವಾದ 2 ವರ್ಷದ ಆನೆ ಮರಿ, ತಾಯಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಮರಿಯಾನೆಯ ಆರೈಕೆ ಹೇಗೆ ನಡಿಯುತ್ತದೆ?

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ | DISTRICT | WILD LIFE ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರವಾಸಿರಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ನೀಡುವ ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನೀರವ ಮೌನ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಕ್ರೆಬೈಲು ಆನೆ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಮರಿಯಾನೆಯನ್ನು ತಾಯಿ…

View More ಅಳುತ್ತ ತಾಯಿಯಿಂದ ದೂರವಾದ 2 ವರ್ಷದ ಆನೆ ಮರಿ, ತಾಯಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಮರಿಯಾನೆಯ ಆರೈಕೆ ಹೇಗೆ ನಡಿಯುತ್ತದೆ?