ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಅಸಾಧಾರಣೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆಯೇ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಸುದ್ದಿ‌ ಕಣಜ.ಕಾಂ | DISTRICT | TALENT ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ 5 ರಿಂದ 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು…

View More ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಅಸಾಧಾರಣೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆಯೇ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?