TODAY ARECANUT RATE | 06/05/2022 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ | KARNATAKA | ARECANUT PRICE

ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ.

READ | TODAY ARECANUT RATE | 05/05/2022 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಬೇಧಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ
ಕುಂದಾಪುರ ಹಳೆ ಚಾಲಿ 51500 52500
ಕುಂದಾಪುರ ಹೊಸ ಚಾಲಿ 43500 44500
ಕುಮುಟ ಕೋಕ 19019 28889
ಕುಮುಟ ಚಿಪ್ಪು 28019 31119
ಕುಮುಟ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ 10169 20169
ಕುಮುಟ ಹಳೆ ಚಾಲಿ 48099 49399
ಕುಮುಟ ಹೊಸ ಚಾಲಿ 35599 38839
ಪುತ್ತೂರು ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 27500 45000
ಭದ್ರಾವತಿ ರಾಶಿ 42899 49639
ಮಂಗಳೂರು ಕೋಕ 23600 30500
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಕೆಂಪುಗೋಟು 31699 34403
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಕೋಕ 18899 30899
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಚಾಲಿ 37569 40401
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ 37565 46899
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಬಿಳೆ ಗೋಟು 28899 33799
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ರಾಶಿ 47310 54700
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗೊರಬಲು 19000 36699
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬೆಟ್ಟೆ 50070 53400
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾಶಿ 44099 49569
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸರಕು 56000 79699
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಕೆಂಪುಗೋಟು 29809 31299
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಕೋಕ 22360 32669
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ 38249 44289
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಬಿಳೆ ಗೋಟು 23699 32399
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ರಾಶಿ 46509 48609
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಹೊಸ ಚಾಲಿ 34569 39799
ಸಿರಸಿ ಚಾಲಿ 31389 40539
ಸಿರಸಿ ಬೆಟ್ಟೆ 37499 45669
ಸಿರಸಿ ಬಿಳೆ ಗೋಟು 17099 34199
ಸಿರಸಿ ರಾಶಿ 39839 50609
ಹೊನ್ನಾಳಿ ರಾಶಿ 49100 49100
ಚನ್ನಗಿರಿ ರಾಶಿ 41829 49699
ಚನ್ನಗಿರಿ ರಾಶಿ (ವರ್ಗಿಕೃತ) 47899 49699
ಚನ್ನಗಿರಿ ಹಂದೇಡಿ 32129 33987