TODAY ARECANUT RATE | 25/05/2022 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ | KARNATAKA | ARECANUT PRICE  ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ READ | TODAY ARECANUT RATE | 24/05/2022 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ, ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ…

View More TODAY ARECANUT RATE | 25/05/2022 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

TODAY ARECANUT RATE | 24/05/2022 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ,

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ | KARNATAKA | ARECANUT RATE  ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಬೇಧಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಕಳ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 40000…

View More TODAY ARECANUT RATE | 24/05/2022 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ,

TODAY ARECANUT RATE | 23/05/2022 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ, ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಅಡಿಕೆ ದರ

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ | KARNATAKA | ARECANUT PRICE ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ READ | TODAY ARECANUT RATE | 20/05/2022 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ…

View More TODAY ARECANUT RATE | 23/05/2022 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ, ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಅಡಿಕೆ ದರ

TODAY ARECANUT RATE | 20/05/2022 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ | KARNATAKA | ARECANUT PRICE ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ READ | TODAY ARECANUT RATE | 19/05/2022 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ…

View More TODAY ARECANUT RATE | 20/05/2022 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

TODAY ARECANUT RATE | 19/05/2022 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ | KARNATAKA | ARECANUT PRICE ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ READ | TODAY ARECANUT RATE | 18/05/2022 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ, ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ…

View More TODAY ARECANUT RATE | 19/05/2022 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

TODAY ARECANUT RATE | 18/05/2022 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ, ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಅಡಿಕೆ ದರ

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ | KARNATAKA | ARECANUT PRICE  ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ. READ | TODAY ARECANUT RATE | 17/05/2022 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ, ಮತ್ತೆ…

View More TODAY ARECANUT RATE | 18/05/2022 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ, ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಅಡಿಕೆ ದರ

TODAY ARECANUT RATE | 17/05/2022 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ, ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಅಡಿಕೆ ದರ

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ | KARNATAKA | ARECANUT PRICE  ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ. ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಬೇಧಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಕಳ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 40000 45000…

View More TODAY ARECANUT RATE | 17/05/2022 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ, ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಅಡಿಕೆ ದರ

TODAY ARECANUT RATE | 06/05/2022 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ | KARNATAKA | ARECANUT PRICE ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ. READ | TODAY ARECANUT RATE | 05/05/2022 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ…

View More TODAY ARECANUT RATE | 06/05/2022 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

TODAY ARECANUT RATE | ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ, 04/05/2022 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ | KARNATAKA | ARECANUT PRICE ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. READ | ARECANUT RATE | 02/03/2022 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ…

View More TODAY ARECANUT RATE | ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ, 04/05/2022 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ