TODAY ARECANUT RATE | 30/06/2022ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ, ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ?

 

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ | KARNATAKA | ARECANUT RATE
ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ

READ | TODAY ARECANUT RATE | 29/06/2022 ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ 

https://www.highperformancegate.com/cdeyj4mni3?key=f95ce548ba397001c5150fe03b415e4a
ಇಂದಿನ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಬೇಧಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ
ಕಾರ್ಕಳ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 40000 45000
ಕುಮುಟ ಕೋಕ 14000 29600
ಕುಮುಟ ಚಿಪ್ಪು 25209 30969
ಕುಮುಟ ಹೊಸ ಚಾಲಿ 34199 39269
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅಪಿ 49639 50069
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕೆಂಪುಗೋಟು 29000 29400
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬೆಟ್ಟೆ 39019 39479
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ರಾಶಿ 49129 49559
ಪುತ್ತೂರು ಕೋಕ 11000 26000
ಪುತ್ತೂರು ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 30500 43000
ಬಂಟ್ವಾಳ ಕೋಕ 12500 25000
ಬಂಟ್ವಾಳ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ 27500 45000
ಬಂಟ್ವಾಳ ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ 46000 54500
ಮಂಗಳೂರು ಕೋಕ 20000 24500
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಕೆಂಪುಗೋಟು 30742 34509
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಕೋಕ 18218 28612
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಚಾಲಿ 35030 39299
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ 41699 45613
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ಬಿಳೆ ಗೋಟು 26899 32812
ಯಲ್ಲಾಪೂರ ರಾಶಿ 46050 51209
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗೊರಬಲು 20369 38099
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬೆಟ್ಟೆ 50029 53179
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾಶಿ 43000 49606
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸರಕು 57299 80666
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಕೆಂಪುಗೋಟು 30099 31109
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಕೋಕ 21600 31669
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಚಾಲಿ 34699 38399
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ 37519 46099
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಬಿಳೆ ಗೋಟು 25699 31312
ಸಿದ್ಧಾಪುರ ರಾಶಿ 47799 48509
ಸಿರಸಿ ಚಾಲಿ 35618 39132
ಸಿರಸಿ ಬೆಟ್ಟೆ 34110 45099
ಸಿರಸಿ ಬಿಳೆ ಗೋಟು 22509 32648
ಸಿರಸಿ ರಾಶಿ 31909 48699
ಸಾಗರ ಕೆಂಪುಗೋಟು 24319 37889
ಸಾಗರ ಕೋಕ 20199 34108
ಸಾಗರ ಚಾಲಿ 30099 37499
ಸಾಗರ ಬಿಳೆ ಗೋಟು 20589 33199
ಸಾಗರ ರಾಶಿ 36199 49979
ಸಾಗರ ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು 16892 21282

TODAY ARECANUT RATE | 28/06/2022ರ ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ, ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.