ಜೋಗಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದ ದಾಖಲೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಆದರೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು ನಿರಾಸೆ ಮಾತ್ರ!, ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣವೆಷ್ಟು?

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ವೀಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಜೋಗದ ಸಿರಿಯನ್ನು ಸವಿಯಲು ಭಾನುವಾರ ದಾಖಲೆಯ ಜನ ಹರಿದುಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. https://www.suddikanaja.com/2021/04/11/maintenance-problem-in-jog-falls/ ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ 6,500 ಜನ…

View More ಜೋಗಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದ ದಾಖಲೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಆದರೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು ನಿರಾಸೆ ಮಾತ್ರ!, ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣವೆಷ್ಟು?