ಪದ ಕಣಜ-14 | ಯಾರನ್ನಾದರೂ ‘ಯೆಕ್ಕುಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿ’ ಎನ್ನುವ ಮುನ್ನ ಇದನ್ನು ಓದಿ

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ | KARNATAKA | PADA KANAJA ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ, `ಎಕ್ಕ ಹುಟ್ಟಿ ಹೋಗಲಿ’ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಕ ಎಂಬುವುದು ಒಂದು ಗಿಡ, ಅದು ಬೆಳೆಸುವ ಗಿಡವಲ್ಲ. ಅದು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಪಾಳು…

View More ಪದ ಕಣಜ-14 | ಯಾರನ್ನಾದರೂ ‘ಯೆಕ್ಕುಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿ’ ಎನ್ನುವ ಮುನ್ನ ಇದನ್ನು ಓದಿ

ಪದ ಕಣಜ 10 | ನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ `ಆಯಾ’ ಪದದ ಅರ್ಥವೇನು, ಇದು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ದಾಟಿ ಬಂದ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ |KARNATAKA | PADA KANAJA ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಬಳಸುವ `ಆಯಾ(AYAH)’ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅಗಣಿತವಾಗಿ ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. `ಆಯಾ’ ಈ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ…

View More ಪದ ಕಣಜ 10 | ನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ `ಆಯಾ’ ಪದದ ಅರ್ಥವೇನು, ಇದು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ದಾಟಿ ಬಂದ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಪದ ಕಣಜ- 9 | ‘ಕಾಕಪಾದ’ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ, ತಪ್ಪು ತಿದ್ದುವಲ್ಲಿ ಈ ಪದ ಭಾರಿ ಉಪಯುಕ್ತ

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ | KARNATAKA | PADA KANAJA ಹಂಸಪಾದ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಯ ಕಾಲು ಎಂದೇ ಅರ್ಥ.  ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ `ಕಾಕಪಾದ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವೂ ಒಂದಿದೆ. ಬರಹದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿಹೋಗಿದ್ದರೆ…

View More ಪದ ಕಣಜ- 9 | ‘ಕಾಕಪಾದ’ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ, ತಪ್ಪು ತಿದ್ದುವಲ್ಲಿ ಈ ಪದ ಭಾರಿ ಉಪಯುಕ್ತ

ಪದ ಕಣಜ- 8 | ‘ಬಾಟಾ ಮಾರ್ಗ’ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ, ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವೇನು, ನಿಘಂಟು ತಜ್ಞರೇನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ | KARNATAKA | PADA KANAJA ಬಾಟಾ= ಮಾರ್ಗ ಈ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ದಾರಿ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ. ಬಾಟಾ ಎನ್ನುವುದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಯ ಬಾಟ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದಿಗೆ ಅದು…

View More ಪದ ಕಣಜ- 8 | ‘ಬಾಟಾ ಮಾರ್ಗ’ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ, ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವೇನು, ನಿಘಂಟು ತಜ್ಞರೇನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?