ಖಾಸಗಿ ಕಂಪೆನಿ, ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ದಿನವೇ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಪಿಂಚಣಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಸುದ್ದಿ ಕಣಜ.ಕಾಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಪ್ರಯಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ದಿನವೇ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತ…

View More ಖಾಸಗಿ ಕಂಪೆನಿ, ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ದಿನವೇ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಪಿಂಚಣಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?